Symposium

Kierkegaard, God en het goede

Woensdag 16 november 2016

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam

Sprekers: Paul van Tongeren, Arjan Plaisier e.a.

Dit najaar zal Kierkegaards boek Opbouwende toespraken in verschillende geest bij uitgeverij Damon voor het eerst integraal in het Nederlands verschijnen, vertaald door wijlen pater Hans van Munster en geheel herzien, geredigeerd, van aantekeningen en nawoord voorzien door Frits Florin en Pieter Vos.

Opbouwende toespraken in verschillende geest is een bijzonder boek dat, zoals de titel al aangeeft, uit toespraken bestaat. Het bevat enkele hoogtepunten uit Søren Kierkegaards schrijverschap, zowel stilistisch als inhoudelijk gezien. Zoals de lange toespraak ‘Zuiverheid van hart is één ding te willen’, waarin hij de thematiek van vertwijfeling en zelfwording belicht in een stijl die opbouwend en tegelijk beeldend en ironisch is. Deze toespraak, die het eerste deel van het boek vormt, heeft een psychologische en wijsgerige diepgang die niet onder doet voor die van De ziekte tot de dood. In het tweede deel van het boek verschijnen de lelies op het veld en de vogels in de lucht als verrassende leermeesters in onbezorgdheid en menselijkheid. Kierkegaard brengt het opbouwende hier onder meer ter sprake in de vorm van twee onvergetelijke parabels. In het derde en laatste deel schrijft hij over het lijden en laat hij de lezer onder de veelzeggende en tegendraadse titel ‘Het evangelie van het lijden’ ontdekken hoe dat op paradoxale wijze vreugdevol kan zijn.

De drie delen van het boek vormen het uitgangspunt voor drie lezingen waarin Kierkegaards denken over God en het goede het verbindende thema is.

Er is een boekentafel van uitgeverij Damon met Opbouwende toespraken in verschillende geest en overige uitgaven in de serie Kierkegaard Werken. Zie voor een inkijkexemplaar en informatie: http://www.damon.nl/book/opbouwende-toespraken-in-verschillende-geest

Locatie en aanmelding
De Protestantse Theologische Universiteit is gevestigd op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Toegang: geen kosten

Voor wie: ieder die geïnteresseerd is in Kierkegaard

Aanmelding via de site https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/!/262/16-november-kierkegaard-god-en-het-goede

Het symposium wordt georganiseerd door de Redactieraad Kierkegaard Werken (www.kierkegaard.nl), uitgeverij Damon (www.damon.nl) en de Protestantse Theologische Universiteit (www.pthu.nl).

Programma

13.15 Ontvangst met koffie en thee

13.30 Opening door prof. dr. Renée van Riessen, universitair hoofddocent godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden

13.35 Introductie op het boek door dr. Pieter Vos, universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI)

13.50 Lezing n.a.v. ‘Zuiverheid van hart is één ding te willen’ door prof. dr. Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven

14.20 Gesprek met de zaal

14.30 Pauze

15.00 Lezing n.a.v. ‘De lelies op het veld en de vogels in de lucht’ door dr. Arjan Plaisier, tot 2016 scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en momenteel missionair predikant te Apeldoorn

15.30 Lezing n.a.v. ‘Het evangelie van het lijden’ door dr. Rob Compaijen, postdoctoraal onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit

16.00 Gesprek met de zaal en boekaanbieding

16.30 Hapje en drankje

%d bloggers liken dit: