Of – Of

mei 7, 2023

Het zestiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen:

Of – Of, A. van Hees (vert.), P. van Reenen en O. Zijlstra (red.); Damon, Eindhoven 2023, met een nawoord van P. Vos en O. Zijlstra

In 2021 verscheen voor het eerst in integrale versie de vertaling van Søren Kierkegaards Afsluitend onwetenschappelijk naschrift (Damon 2021). Rond dit werk organiseren de Vrije Universiteit Brussel en de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam op 07/10/22 een symposium met als titel: “De subjectiviteit is de onwaarheid”. Tijdens het symposium komen onder meer thema’s uit het spanningsveld tussen objectieve en subjectieve waarheid, tussen filosofie en theologie, tussen werkelijkheid en mogelijkheid, tussen tijdelijkheid en eeuwigheid aan bod. Maar evengoed staat met dit citaat de religieuze grondslag van Kierkegaards oeuvre zelf ter discussie.

Het symposium vindt plaats aan de Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek in de Stoa/Lounge VUB, en wordt mee ingericht door het Centrum voor Ethiek en Humanisme.

Het evenement is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden.

Programma

9u30-10u00: Ontvangst met koffie

10u00-10u15: Opening Karl Verstrynge, Vrije Universiteit Brussel

10u15-11u15: Lezing Paul Cruysberghs, K.U.Leuven: “Het ethische is de innerlijkheid” – Maar wat met de uiterlijkheid?

11u15-11u30: Pauze

11u30-12u30: Lezing Victor Kal, Universiteit van Amsterdam: Het begrip ‘paradoxale religiositeit’ in Kierkegaards Naschrift

12u-30-14u00: Lunch

14u00-14.05: Introductie middagdeel Pieter Vos, Protestantse Theologische Universiteit

14u05-15.05: Lezing Desanne van Brederode, Filosofe en schrijver: De auteur is een acteur. Kierkegaards opvatting over schrijven en denken in het Naschrift.

15u05-15u30: Pauze

15u30-16u30: Lezing Udo Doedens, Protestants Predikant Leusden: Voorbij aan de subjectiviteit; Climacus’ zinspeling op (het Lutherse idee van) het priesterschap aller gelovigen

16u30: Afsluitende borrel

Inschrijven kunt u hier: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxbaagtRUWi2kLQN4TlhTpN7ObzEt5JoBUv5pcczWtUNlVFWE8yRzNNMzhCTTFQS1RCWE1LT0VBTS4u

Het vijftiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen:

Afsluitend onwetenschappelijk naschrift, J.M. Scholtz (vert.), geheel herzien door P. Cruysberghs en K. Verstrynge; P. Cruysberghs en K. Verstrynge (red.); Damon, Eindhoven 2021, met een nawoord van P. Cruysberghs en K. Verstrynge

Christelijke toespraken

oktober 8, 2020

Het veertiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Christelijke toespraken (H. Van Munster, geheel herzien door P. Van Reenen (vert.); P. Vos, P. Van Reenen, U. Doedens (red.); Damon, Budel, 2019; met een nawoord van Pieter Vos).

Het dertiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Voorwoorden – De Crisis – De heer Phister (F. Florin, A. van Hees (vert.); P. Cruysberghs & K. Verstrynge (red.); Damon, Budel, 2018; met een nawoord van P. Cruysberghs).

Het twaalfde deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Opbouwende toespraken in verschillende geest (H. Van Munster, geheel herzien door Frits Florin en Pieter Vos (vert.); F. Florin & P. Vos (red.); Damon, Budel, 2016; met een nawoord van Pieter Vos).

Op woensdag 16/11/16 gaat het Symposium ‘Kierkegaard, God en het goede’ door aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Het Symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van Volume 12 in de reeks Kierkegaard Werken: Opbouwende toespraken in verschillende geest.

Voor meer info: zie ‘Studiedagen’ 

Mijn schrijverswerkzaamheid

oktober 29, 2015

Het elfde deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Mijn schrijverswerkzaamheid (M. van Zelm (vert.); A. van Hees & O. Zijlstra (red.); Damon, Budel, 2015; met een nawoord van R. Purkarthofer).

Stadia op de levensweg

april 28, 2014

Het tiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Stadia op de levensweg (J.M. Scholtz (vert.); P. Cruysberghs & O. Zijlstra (red.); Damon, Budel, 2014; met een nawoord van J. Taels).

 

 

 

Voor alle info over de boekvoorstelling ‘Stadia op de levensweg’, klik op onderstaande info:

Boekpresentatie Stadia op de Levensweg Poster web