Christelijke toespraken

oktober 8, 2020

Het veertiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Christelijke toespraken (H. Van Munster, geheel herzien door P. Van Reenen (vert.); P. Vos, P. Van Reenen, U. Doedens (red.); Damon, Budel, 2019; met een nawoord van Pieter Vos).

Het dertiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Voorwoorden – De Crisis – De heer Phister (F. Florin, A. van Hees (vert.); P. Cruysberghs & K. Verstrynge (red.); Damon, Budel, 2018; met een nawoord van P. Cruysberghs).

Het twaalfde deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Opbouwende toespraken in verschillende geest (H. Van Munster, geheel herzien door Frits Florin en Pieter Vos (vert.); F. Florin & P. Vos (red.); Damon, Budel, 2016; met een nawoord van Pieter Vos).

Op woensdag 16/11/16 gaat het Symposium ‘Kierkegaard, God en het goede’ door aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Het Symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van Volume 12 in de reeks Kierkegaard Werken: Opbouwende toespraken in verschillende geest.

Voor meer info: zie ‘Studiedagen’ 

Mijn schrijverswerkzaamheid

oktober 29, 2015

Het elfde deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Mijn schrijverswerkzaamheid (M. van Zelm (vert.); A. van Hees & O. Zijlstra (red.); Damon, Budel, 2015; met een nawoord van R. Purkarthofer).

Stadia op de levensweg

april 28, 2014

Het tiende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Stadia op de levensweg (J.M. Scholtz (vert.); P. Cruysberghs & O. Zijlstra (red.); Damon, Budel, 2014; met een nawoord van J. Taels).

 

 

 

Voor alle info over de boekvoorstelling ‘Stadia op de levensweg’, klik op onderstaande info:

Boekpresentatie Stadia op de Levensweg Poster web

Een mogelijkheid

november 5, 2013

Op 27 oktober 2013 verscheen:

Een mogelijkheid, vertaald door J.M. Scholtz (eindredactie door P. Cruysberghs en O. Zijlstra), Damon: Budel 2013, met een voorwoord van K. Verstrynge en O. Zijlstra.

Het boekje is een voorpublicatie bij Stadia op de levensweg (Damon: Budel 2014) door Uitgeverij Damon aangeboden.

Kierkegaard,-Een-mogelijkheid

Voor digitaal inkijken, klik hier.

Het negende deel in de reeks Kierkegaard Werken is verschenen: Filosofische kruimels & De omnibus dubitandum est (Frits Florin (vert.); J. Taels & K. Verstrynge (red.); Damon, Budel, 2013) met een nawoord van Paul Cruysberghs.

Op vrijdag 1 februari 2013 van 13.00 uur tot 17.30 uur organiseert de PThU, in samenwerking met Uitgeverij Damon en de Redactieraad Kierkegaard Werken, een symposium ter gelegenheid van de 200e geboortedag van schrijver, filosoof en theoloog Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855).

Sprekers zijn filosoof Ad Verbrugge, schrijver Willem Jan Otten, theoloog Pieter Vos en de filosofen Desiree Berendsen en Karl Verstrynge.

‘Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven,’ schreef Kierkegaard op 1 augustus 1835 in zijn dagboeken. Het zijn woorden die het hart van zijn denken raken.

Ter gelegenheid van het jubeljaar 2013 verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van het gedeelte uit de dagboeken waaraan bovenstaand citaat is ontleend, aangevuld met negen essays van leden van de redactieraad van de serie Kierkegaard Werken.

Het recent verschenen boek Kierkegaard in discussie van filosoof Onno Zijlstra brengt Kierkegaards filosofie in contact met ons eigen denken over kunst, wetenschap, mediacultuur, religie en de pittige opgave authentiek te zijn.

Deze twee uitgaven zijn het uitgangspunt van het symposium dat plaatsvindt bij de PThU in Amsterdam, De Boelelaan 1105 (VU hoofdgebouw).

Voor informatie over het programma en aanmeldingen gaat u naar:

http://www.pthu.nl/actueel/agenda

Programma:

13.00   Ontvangst met een kopje koffie of thee

13.30   Willem Jan Otten (schrijver)
Jutland

14.00   Ad Verbrugge (filosoof VU)
Column: Kierkegaard en de cultuurfilosofie

14.15   Pieter Vos (theoloog PThU)
Is ‘de enkeling’ een individualist?

14.45   Pauze

15.15   Desiree Berendsen (docent filosofie Corderius College Amersfoort)
Column: In gesprek met Kierkegaard

15.30   Karl Verstrynge (filosoof VU Brussel)
Een idee om voor te schrijven. Kierkegaard als auteur

16.00   Boekpresentatie

16.30   Afsluiting met een hapje en een drankje
Voorzitter: Renée van Riessen (filosoof PThU)